Sofia Espresso Automatic 2 Grupe

  • 2 grupe kahve, mlaznica za toplu vodu i 2 x mlaznica za paru, grijač šalica
  • aparat se priključuje direktno na vodovodnu mrežu
V/Š/D mm 470 x 747 x 530
kg 70
snaga 230/400 V 50/60Hz 3,2kW
kapacitet kontejnera kapacitet bojlera 12 l
2 x mlaznica za pare
mlaznica tople vode
napitci u ponudi 2 x 5 odabira
kratka kava , 2 x kratka kava, duga kava, 2 x duga kava, topla voda
programirana doza