Sofia Espresso Automatic 3 Grupe

  • 3 x grupa kahve, mlaznica za toplu vodu, 2 x mlaznica za paru, grijač šalica
  • aparat se priključuje direktno na vodovodnu mrežu
V/Š/D mm 700 x 990 x 530
kg 80
snaga 230V/400V 50/60Hz 4,2kW
kapacitet kontejnera kapacitet bojlera 21 l
2 x mlaznica za pare
mlaznica tople vode
napitci u ponudi 3 x 5 odabira
kratka kahva , 2 x kratka kahva, duga kahva, 2 x duga kahva, topla voda
programirana doza